De stichting heeft ten doel:

  1. het overbruggen van cultuurverschillen, het ontwikkelen van talent, samen performen en van elkaar leren door het organiseren van bijzondere muziekprojecten met een verhaal in samenwerking met kunstenaars uit andere disciplines waaronder film, theater en dans. In de muziekprojecten worden professionele musici verbonden met amateurs, historische verenigingen, scholen en instellingen.
  1. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het organiseren van repetities, concerten en voorstellingen met door de stichting geformeerde ensembles; en 
    • het organiseren van repetities, concerten en voorstellingen met bestaande (semi) professionele ensembles
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Bestuur (onbezoldigd):

Maaike Rixt Modderman, Groningen, voorzitter

Hendrik Nijhuis, Raalte, Secretaris

Jan van Delft, Wolvega, Penningmeester

 

IBAN: NL74 RABO 0319857581

KvK-nummer 86558617􏰄􏰅

ANBI Cultuur status: RSIN 864005969, zie website belastingdienst

www.pulcinellaprojecten.nl

pulcinellaprojecten@gmail.com

Documenten als jaarverslag, beleidsplan, beschikking ANBI, afschrift oprichting stichting en inschrijving KvK vindt u hier:

Maak jouw eigen website met JouwWeb